پشتیبانی: 38390195-071 / 09178138804

مدهای رنگی در فتوشاپ

یكی از مهم‌ترین انتخاب‌هایی كه در طراحی به آن نیاز داریم انتخاب رنگ مناسب برای طرح است كه با توجه به نوع خروجی شرایطی باید برای آن در نظر گرفته شود؛ زیرا با توجه به تفاوت مد‌های رنگی در خروجی‌های متفاوت باید استانداردهای هر مد رنگی رعایت شود و با توجه به آن به انتخاب رنگ پرداخت.

تصاویر 8 بیتی و 16 بیتی

چه تفاوتی در کیفیت تصاویر ۸ بیتی و ۱۶ بیتی وجود دارد؟

این مبحث آموزشی دیجیتال، مبتنی بر درک تفاوت بین ویرایش تصاویر با رنگ ۸ بیتی  و یا ۱۶ بیتی است. تفاوتی که با چشم غیر مسلح دیده نمی شود اما این گونه به نظر می رسد که عکس ۱۶ بیتی کیفیتی دو برابر کیفیت عکس ۸ بیتی داشته باشد. علت این عدم تشخیص توسط چشم انسان این است که چشم انسان تنها قادر به تشخیص ۱۰ میلیون رنگ است. 

متن سربرگ خود را وارد کنید.

یكی از مهم‌ترین انتخاب‌هایی كه در طراحی به آن نیاز داریم انتخاب رنگ مناسب برای طرح است كه با توجه به نوع خروجی شرایطی باید برای آن در نظر گرفته شود؛ زیرا با توجه به تفاوت مد‌های رنگی در خروجی‌های متفاوت باید استانداردهای هر مد رنگی رعایت شود و با توجه به آن به انتخاب رنگ پرداخت.