تعرفه خدمات

  • جهت جستجوی خدمات عنوان سفارش را انتخاب کنید، سپس از کلید ترکیبی Ctrl+F بر روی کیبورد استفاده کرده و نام خدمات را جستجو کنید
  • قیمت ها جهت همکاران گرامی می باشد
  • دقت فرمایید طریقه اجرای هر سفارش را از طریق لینک راهنما در روبروی هر عنوان بدقت مطالعه فرمایید
ردیف نام  روز کاری چاپ قیمت (تومان) قالب
1. سلفون براق یک رو (4.8*8.5) 4 یک رو 60,000  راهنما 
2. سلفون براق یک رو (4.8*8.5) 8 یک رو 55000  راهنما 
3. سلفون براق دو رو (4.8*8.5) 3 دو رو 77,000  راهنما 
4. سلفون براق دو رو (4.8*8.5) 5 دو رو 72000  راهنما 
5. سلفون براق دو رو (4.8*8.5) 8 دو رو 67,000  راهنما 
6. سلفون مات یک رو (4.8*8.5) 4 یک رو 60000  راهنما 
7. سلفون مات یک رو (4.8*8.5) 8 یک رو 55,000  راهنما 
8. سلفون مات دو رو (4.8*8.5) 3 دو رو 77000  راهنما 
9. سلفون مات دو رو (4.8*8.5) 5 دو رو 72,000  راهنما 
10. سلفون مات دو رو (4.8*8.5) 8 دو رو 67000  راهنما 
11. سلفون مات مخملی یک رو (4.8*8.5) 10 یک رو 128,000  راهنما 
12. سلفون مات مخملی دو رو (4.8*8.5) 10 دو رو 138000  راهنما 
13. کتان امباس یک رو (4.8*8.5) 4 یک رو 97,000  راهنما 
14. کتان امباس یک رو (4.8*8.5) 8 یک رو 92000  راهنما 
15. کتان امباس دو رو (4.8*8.5) 4 دو رو 101,000  راهنما 
16. کتان امباس دو رو (4.8*8.5) 8 دو رو 96000  راهنما 
17. گلاسه یک رو با روکش یووی (4.8*8.5) 4 یک رو 59,000  راهنما 
18. گلاسه یک رو با روکش یووی (4.8*8.5) 8 یک رو 54000  راهنما 
19. گلاسه دو رو با روکش یووی (4.8*8.5) 4 دو رو 68,000  راهنما 
20. گلاسه دو رو با روکش یووی (4.8*8.5) 8 دو رو 63000  راهنما 
21. گلاسه یک رو بدون روکش یووی (4.8*8.5) 4 یک رو 60,500  راهنما 
22. گلاسه یک رو بدون روکش یووی (4.8*8.5) 8 یک رو 55500  راهنما 
23. گلاسه دو رو بدون روکش یووی (4.8*8.5) 4 دو رو 71,000  راهنما 
24. گلاسه دو رو بدون روکش یووی (4.8*8.5) 8 دو رو 66000  راهنما 
25. کتان آلمان یک رو (4.8*8.5) 5 یک رو 103,000  راهنما 
26. کتان آلمان یک رو (4.8*8.5) 8 یک رو 98000  راهنما 
27. کتان آلمان دو رو (4.8*8.5) 5 دو رو 108,000  راهنما 
28. کتان آلمان دو رو (4.8*8.5) 8 دو رو 103000  راهنما 
29. سوسماری یک رو (4.8*8.5) 13 یک رو 66,000  راهنما 
30. سوسماری دو رو (4.8*8.5) 13 دو رو 74000  راهنما 
31. چرم دو رو (4.8*8.5) 18 دو رو 70,000  راهنما 
32. کارتی 300 گرم یک رو (4.8*8.5) 18 یک رو 80000  راهنما 
33. کارتی 300 گرم دو رو (4.8*8.5) 18 دو رو 85,000  راهنما 
34. سلفون مات دو رو قالب دار (طرح دلخواه ) 13 دو رو 102000  راهنما 
35. مقوا پشت طوسی فیلتردار(4.8*8.5) 13 یک رو 53,000  راهنما 
36. مقوا پشت طوسی با قالب دلخواه فیلتردار(4.8*8.5) 13 یک رو 93000  راهنما 
# نام تحویل (روز کاری)     چاپ        سایز (سانتی متر)       قیمت (تومان)           
1. سلفون براق دو رو دور گرد(500 عددی)(6*9) 5 دو رو 9.00 * 6.00 83,000
2. سلفون براق دو رو دور گرد(500 عددی)(6*9) 8 دو رو 9.00 * 6.00 75,000
3. سلفون براق دو رو دور گرد(1000عددی)(6*9) 3 دو رو 9.00 * 6.00 115,000
4. سلفون براق دو رو دور گرد(1000 عددی)(6*9) 5 دو رو 9.00 * 6.00 105,000
5. سلفون براق دو رو دور گرد(1000 عددی)(6*9) 8 دو رو 9.00 * 6.00 95,000
6. سلفون مات دو رو دور گرد(500 عددی)(6*9) 5 دو رو 9.00 * 6.00 87,000
7. سلفون مات دو رو دور گرد(500 عددی)(6*9) 8 دو رو 9.00 * 6.00 80,000
8. سلفون مات دو رو دور گرد(1000 عددی)(6*9) 3 دو رو 9.00 * 6.00 110,000
9. سلفون مات دو رو دور گرد(1000 عددی)(6*9) 5 دو رو 9.00 * 6.00 103,000
10. سلفون مات دو رو دور گرد(1000 عددی)(6*9) 8 دو رو 9.00 * 6.00 95,000
11. سلفون مات دو رو دور گرد با یووی موضعی(1000 عددی)(6*9) 13 دو رو 9.00 * 6.00 130,000
12. سلفون مات دو رو دور گرد طلا کوب (1000 عددی)(6*9) 13 دو رو 9.00 * 6.00 223,000
13. سلفون مات مخملی دو رو دور گرد(1000 عددی)(6*9) 10 دو رو 9.00 * 6.00 200,000
14. سلفون مات مخملی دو رو دور گرد با یووی موضعی(1000 عددی)(6*9) 13 دو رو 9.00 * 6.00 220,000
15. سلفون مات مخملی دو رو دور گرد با طلاکوب(1000 عددی)(6*9) 13 دو رو 9.00 * 6.00 312,000
16. سلفون مات پروانه ای دو رو (6*9) 13 دو رو 9.00 * 6.00 121,000
17. کارت چرم دو رو دور گرد (6*9) 18 دو رو 9.00 * 6.00 110,000
18. کتان امباس دو رو دور گرد (6*9) 10 دو رو 9.00 * 6.00 120,000
19. کارتی 300 گرم دو رو دور گرد (6*9) 18 دو رو 9.00 * 6.00 121,000
20. کرافت 300گرم دورگرد(1000عددی)(9*6) 18 دو رو 9.00 * 6.00 132,000
21. گلاسه با روکش یووی دورگرد(9*6) 10 دو رو 9.00 * 6.00 95,000
22. لمینت براق دو رو دور گرد (500 عددی )(6*9) 5 دو رو 9.00 * 6.00 130,000
23. لمینت براق دو رو دور گرد (500 عددی )(6*9) 8 دو رو 9.00 * 6.00 122,000
24. لمینت براق دو رو دور گرد (1000 عددی )(6*9) 3 دو رو 9.00 * 6.00 183,000
25. لمینت براق دو رو دور گرد (1000 عددی )(6*9) 5 دو رو 9.00 * 6.00 174,000
26. لمینت براق دو رو دور گرد (1000 عددی )(6*9) 10 دو رو 9.00 * 6.00 167,000
27. لمینت براق طرح موج دو رو دو لب گرد (1000 عددی )(6*9) 13 دو رو 9.00 * 6.00 167,000
28. لمینت براق ویزیتی دو رو دور گرد (1000 عددی )(4.8*8.5) 13 دو رو 8.50 * 4.80 131,000
29. لمینت براق مربع دو رو دور گرد (1000 عددی )(5.5*5.5) 13 دو رو 5.50 * 5.50 120,000
30. لمینت مات دو رو دور گرد (500 عددی )(6*9) 5 دو رو 9.00 * 6.00 176,000
31. لمینت مات دو رو دور گرد (500 عددی )(6*9) 8 دو رو 9.00 * 6.00 168,000
32. لمینت مات دو رو دور گرد (1000عددی )(6*9) 3 دو رو 9.00 * 6.00 244,000
33. لمینت مات دو رو دور گرد (1000عددی )(6*9) 5 دو رو 9.00 * 6.00 247,000
34. لمینت مات دو رو دور گرد (1000عددی )(6*9) 10 دو رو 9.00 * 6.00 230,000
35. لمینت مات طرح موج دو رو دو لب گرد (1000 عددی )(6*9) 13 دو رو 9.00 * 6.00 230,000
36. لمینت مات مربع دو رو دور گرد (1000 عددی )(5.5*5.5) 13 دو رو 5.50 * 5.50 137,000
37. لمینت مات ویزیتی دو رو دور گرد (1000 عددی )(4.8*8.5) 13 دو رو 8.50 * 4.80 181,000
38. لمینت برجسته دو رو دورگرد (1000 عددی )(6*9) 6 دو رو 9.00 * 6.00 164,000
39. لمینت برجسته دو رو دورگرد (1000 عددی )(6*9) 10 دو رو 9.00 * 6.00 156,000
40. لمینت برجسته ویزیتی دو رو دورگرد فوری(1000 عددی )(4.8*8.5) 6 دو رو 8.50 * 4.80 137,000
41. لمینت برجسته ویزیتی دو رو دورگرد (1000 عددی )(4.8*8.5) 10 دو رو 8.50 * 4.80 130,000
42. لمینت برجسته کوچک دو رو دورگرد فوری (1000 عددی )(5.6*5.9) 6 دو رو 5.90 * 5.60 126,000
43. لمینت برجسته کوچک دو رو دورگرد (1000 عددی )(5.6*5.9) 10 دو رو 5.90 * 5.60 120,000
44. لمینت برجسته و طلا کوب دو رو دورگرد (1000 عددی )(6*9) 13 دو رو 9.00 * 6.00 233,000
45. لمینت طلا کوب دو رو دورگرد (1000 عددی )(6*9) 13 دو رو 6.00 * 9.00 233,000
46. لمینت طلا کوب کوچک دو رو دورگرد (1000 عددی )(5.6*5.9) 13 دو رو 5.90 * 5.60 183,000
47. لمینت طلا کوب و برجسته کوچک دو رو دورگرد (1000 عددی )(5.6*5.9) 13 دو رو 5.90 * 5.60 183,000
48. لمینت برجسته مخملی دو رو دورگرد (1000 عددی )(6*9) 13 دو رو 9.00 * 6.00 246,000
49. لمینت برجسته مخملی کوچک دو رو دورگرد (1000 عددی )(5.6*5.9) 13 دو رو 5.90 * 5.60 189,000
50. لمینت طلا کارت براق دو رو دورگرد (1000 عددی )(6*9) 13 دو رو 6.00 * 9.00 278,000
51. لمینت طلا کارت مات دو رو دورگرد (1000 عددی )(6*9) 13 دو رو 6.00 * 9.00 335,000
52. لمینت کتان امباس دورو دور گرد (6*9) 20 دو رو 9.00 * 6.00 216,000
#نامتحویل (روزکاری)         چاپ                     

سایز(سانتی متر)

قیمت(تومان)    
1.لیبل با روکش یووی (4.8*8.5)3یک رو80,000
2.لیبل با روکش یووی (4.8*8.5)5یک رو75,000
3.لیبل با روکش یووی (4.8*8.5)8یک رو67,000
4.لیبل با روکش سلفون براق (4.8*8.5)5یک رو75,000
5.لیبل با روکش سلفون براق (4.8*8.5)8یک رو70,000
6.لیبل بدون روکش یووی (4.8*8.5)5یک رو75,000
7.لیبل بدون روکش یووی (4.8*8.5)10یک رو75,000
8.لیبل فیلتردار (4.8*8.5)8یک رو75,000
9.لیبل فیلتردار (4.8*8.5)5یک رو80,000
10.لیبل با روکش سلفون مات (4.8*8.5)15یک رو80,000
11.لیبل با روکش سلفون مات و طلاکوب (4.8*8.5)15یک رو125,000
12.لیبل متالایز (4.8*8.5)29یک رو345,000
13.لیبل شیشه ای خوانا با زمینه بی رنگ(روی شیشه چسبانده میشود و قسمت سفید بی رنگ میشود) (شماره 2 راهنما)(4.8*8.5)8یک رو285,000
14.لیبل شیشه ای ناخوانا با زمینه رنگی(از داخل شیشه چسبانده میشود) (شماره 1 راهنما)(4.8*8.5)8یک رو285,000
15.لیبل شیشه ای ناخوانا با زمینه بی رنگ(از داخل شیشه چسبانده میشود)(شماره 3 راهنما) (4.8*8.5)8یک رو285,000
16.لیبل یووی با نیم تیغ13یک رو110,000
#نامتحویل (روکاری)     چاپ           سایز (سانتی   متر)           قیمت (تومان)      
1.10 بسته فاکتور a4 دو نسخه(برگ رو تحریر80گرم برگ زیر الوان 70گرم5یک رو21.00 * 29.70153,000
2.10 بسته فاکتور a5 دو نسخه(برگ رو تحریر80گرم برگ زیر الوان 70گرم 5یک رو14.80 * 21.0095,000
3.20 بسته فاکتور a6 دو نسخه(برگ رو تحریر80گرم برگ زیر الوان 70گرم 5یک رو14.80 * 10.50120,000
4.10 بسته فاکتور کاربن دار a4 دو نسخه کپی پرینت مشکی5یک رو21.00 * 29.70220,000
5.10 بسته فاکتور کاربن دار a5 دو نسخه کپی پرینت مشکی5یک رو14.80 * 21.00132,000
6.20 بسته فاکتور کاربن دار a6 دو نسخه کپی پرینت مشکی5یک رو14.80 * 10.50158,000
7.10 بسته فاکتور a4 سه نسخه(برگ رو تحریر80گرم برگ زیر الوان 70گرم کپی پرینت مشکی5یک رو21.00 * 29.70245,000
8.10 بسته فاکتور a5 سه نسخه(برگ رو تحریر80گرم برگ زیر الوان 70گرم کپی پرینت مشکی5یک رو14.80 * 21.00153,000
9.20 بسته فاکتور a6 سه نسخه(برگ رو تحریر80گرم برگ زیر الوان 70گرم کپی پرینت مشکی5یک رو14.80 * 10.50190,000
10.10 بسته فاکتور کاربن دار a4 سه نسخه کپی پرینت مشکی5یک رو21.00 * 29.70329,000
11.10 بسته فاکتور کاربن دار a5 سه نسخه(فوری)کپی پرینت مشکی5یک رو14.80 * 21.00193,000
12.20 بسته فاکتور کاربن دار a6 سه نسخه(فوری)کپی پرینت مشکی5یک رو14.80 * 10.50231,000
13.10 بسته فاکتور a4 چهار نسخه(برگ رو تحریر80گرم برگ زیر الوان 80گرم)(فوری)کپی پرینت مشکی5یک رو21.00 * 29.70316,000
14.10 بسته فاکتور a5 چهار نسخه(برگ رو تحریر80گرم برگ زیر الوان 80گرم)(فوری)کپی پرینت مشکی5یک رو14.80 * 21.00189,000
15.20 بسته فاکتور a6 چهار نسخه(برگ رو تحریر80گرم برگ زیر الوان 80گرم)(فوری)کپی پرینت مشکی5یک رو14.80 * 10.50239,000
16.10 بسته فاکتور کاربن دار a4 چهار نسخه(فوری)کپی پرینت مشکی5یک رو21.00 * 29.70429,000
17.10 بسته فاکتور کاربن دار a5 چهار نسخه(فوری)کپی پرینت مشکی5یک رو14.80 * 21.00245,000
18.20 بسته فاکتور کاربن دار a6 چهار نسخه(فوری)کپی پرینت مشکی5یک رو14.80 * 10.50296,000
19.20 بسته فاکتور b6 دو نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )کپی پرینت مشکی5یک رو12.00 * 17.00179,000
20.20 بسته فاکتور b6 سه نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )کپی پرینت مشکی5یک رو17.00 * 12.00273,000
21.20 بسته فاکتور b6 چهار نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )کپی پرینت مشکی5یک رو12.00 * 17.00357,000
22.20 بسته فاکتور کاربن دار b6 دو نسخه کپی پرینت مشکی5یک رو12.00 * 17.00235,000
23.20 بسته فاکتور کاربن دار b6 سه نسخه کپی پرینت مشکی5یک رو17.00 * 12.00357,000
24.20 بسته فاکتور کاربن دار b6 چهار نسخه کپی پرینت مشکی5یک رو17.00 * 12.00470,000
25.10 بسته فاکتور A3 دو نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )کپی پرینت مشکی5یک رو42.00 * 29.70295,000
26.10 بسته فاکتور A3 سه نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )کپی پرینت مشکی5یک رو42.00 * 29.70442,000
27.10 بسته فاکتور A4 تحریر 80 گرم تک نسخه کپی پرینت مشکی5یک رو29.70 * 21.00155,000
28.10 بسته فاکتور A4 دو نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )کپی پرینت مشکی4یک رو29.70 * 21.00155,000
29.10 بسته فاکتور A4 سه نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )کپی پرینت مشکی4یک رو29.70 * 21.00235,000
30.10 بسته فاکتور A4 چهار نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )کپی پرینت مشکی4یک رو21.00 * 29.70306,000
31.10 بسته فاکتور A5 تحریر 80 گرم تک نسخه کپی پرینت مشکی4یک رو21.00 * 14.80104,000
32.10 بسته فاکتور A5 دو نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )کپی پرینت مشکی4یک رو21.00 * 14.80104,000
33.10 بسته فاکتور A5 سه نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )کپی پرینت مشکی4یک رو21.00 * 14.80143,000
34.10 بسته فاکتور A5 چهار نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )کپی پرینت مشکی4یک رو14.80 * 21.00179,000
35.20 بسته فاکتور A6 تحریر 80 گرم تک نسخه کپی پرینت مشکی (10.5*14.8)5یک رو10.50 * 14.80120,000
36.20 بسته فاکتور A6 دو نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )کپی پرینت مشکی5یک رو10.50 * 14.80120,000
37.20 بسته فاکتور A6 سه نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )کپی پرینت مشکی5یک رو10.50 * 14.80180,000
38.20 بسته فاکتور A6 چهار نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )کپی پرینت مشکی5یک رو14.80 * 10.50229,000
39.10 بسته فاکتور B5 تحریر 80 گرم تک نسخه کپی پرینت مشکی(17*24)5یک رو17.00 * 24.00155,000
40.10 بسته فاکتور b5 دو نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )کپی پرینت مشکی(24*17)5یک رو24.00 * 17.00155,000
41.10 بسته فاکتور b5 سه نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )کپی پرینت مشکی(24*17)4یک رو24.00 * 17.00235,000
42.15 بسته فاکتور A4 1-3 دو نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )کپی پرینت مشکی(9.5*21)5یک رو9.50 * 21.00107,000
43.15 بسته فاکتور A4 1-3 سه نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )کپی پرینت مشکی(9.5*21)5یک رو9.50 * 21.00161,000
44.10 بسته فاکتور کاربن دار A4 دو نسخه کپی پرینت مشکی4یک رو29.70 * 21.00210,000
45.10 بسته فاکتور کاربن دار A4 سه نسخه کپی پرینت مشکی4یک رو29.70 * 21.00319,000
46.10 بسته فاکتور کاربن دار A4 چهار نسخه کپی پرینت مشکی4یک رو21.00 * 29.70419,000
47.10 بسته فاکتور کاربن دار A5 دو نسخه کپی پرینت مشکی4یک رو21.00 * 14.80122,000
48.10 بسته فاکتور کاربن دار A5 سه نسخه کپی پرینت مشکی4یک رو21.00 * 14.80183,000
49.10 بسته فاکتور کاربن دار A5 چهار نسخه کپی پرینت مشکی4یک رو21.00 * 14.80235,000
50.20 بسته فاکتور A6 کاربن دار دو نسخه کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)4یک رو10.50 * 14.80148,000
51.20بسته فاکتور A6کاربن دار سه نسخه کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)4یک رو10.50 * 14.80221,000
52.20 بسته فاکتور A6 کاربن دار چهار نسخه کپی پرینت مشکی4یک رو14.80 * 10.50286,000
53.10بسته فاکتور کاربن دار b5 دو نسخه کپی پرینت مشکی(24*17)4یک رو24.00 * 17.00210,000
54.10بسته فاکتور سه نسخه کاربن دار b5 کپی پرینت مشکی(24*17)4یک رو24.00 * 17.00319,000
55.10 بسته قبض A4 با 2 شماره 1 پرفراژ کپی پرینت مشکی5یک رو29.70 * 21.00156,000
56.10 بسته قبض A4 با 3 شماره 2 پرفراژ کپی پرینت مشکی5یک رو29.70 * 21.00165,000
57.10 بسته قبض A5 با 2 شماره 1 پرفراژ کپی پرینت مشکی5یک رو21.00 * 14.8097,000
58.10 بسته قبض A5 با 3 شماره 2 پرفراژ کپی پرینت مشکی5یک رو14.80 * 21.00106,000
59.20 بسته قبض A6 با 2 شماره 1 پرفراژ کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)5یک رو14.80 * 10.50125,000
60.10 بسته قبض 2 شماره 1 پرفراژ سایزکپی پرینت مشکی(10.5*29.7)5یک رو10.50 * 29.7097,000
61.10 بسته قبض 3 شماره 2 پرفراژ سایزکپی پرینت مشکی(10.5*29.7)5یک رو10.50 * 29.70106,000
62.15 بسته فاکتور 3-1 A4 تحریر 80گرم تک نسخه کپی پرینت مشکی(9.5*21)5یک رو9.50 * 21.00107,000
63.15بسته قبض 3-1 A4 با 2 شماره 1 پرفراژ کپی پرینت مشکی(9.5*21)5یک رو9.50 * 21.00111,000
64.15 بسته قبض 3-1 A4 با 3 شماره 2 پرفراژ کپی پرینت مشکی(9.5*21)5یک رو21.00 * 9.50125,000
65.15بسته فاکتور 3-1 A4 دو نسخه کاربن دار کپی پرینت مشکی(9.5*21)5یک رو9.50 * 21.00135,000
66.15بسته فاکتور 3-1 A4 سه نسخه کاربن دار کپی پرینت مشکی(9.5*21)5یک رو9.50 * 21.00202,000
#نامتحویل (روز کاری) چاپ    سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1.1000 برگ A3 تحریر80 gr کاغذ سفیدکپی پرینت مشکی(42*29.7)1یک رو42.00 * 29.70232,000
2.1000 برگ A4 تحریر80 gr کاغذ سفیدکپی پرینت مشکی(21*29.7)1یک رو29.70 * 21.00117,000
3.1000 برگ A5 تحریر 80 gr کاغذ سفید کپی پرینت مشکی(14.8*21)1یک رو14.80 * 21.0068,000
4.2000 برگ A6 تحریر 80 gr کاغذ سفید کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)1یک رو10.50 * 14.8068,000
5.1000برگ A3 تحریر 70 گرم کاغذ رنگی کپی پرینت مشکی(42*29.7)1یک رو29.70 * 42.00220,000
6.1000برگ A4 تحریر 70 گرم کاغذ رنگی کپی پرینت مشکی(21*29.7)1یک رو29.70 * 21.00110,000
7.1000برگ A5 تحریر 70 گرم کاغذ رنگی کپی پرینت مشکی(14.8*21)1یک رو14.80 * 21.0063,000
8.2000برگ A6 تحریر 70 گرم کاغذ رنگی کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)1یک رو10.50 * 14.8063,000
9.1000برگ A4 یکرو مقوا 160 g سفید کپی پرینت مشکی(21*29.7)2یک رو29.70 * 21.00370,000
10.1000برگ A5 یکرو مقوا 160 g سفید کپی پرینت مشکی(14.8*21)2یک رو21.00 * 14.80200,000
11.2000برگ A6یک رو مقوای 160 g سفید کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)2یک رو10.50 * 14.80200,000
12.1000 برگ A3 تحریر80 gr کاغذ سفید دو رو کپی پرینت مشکی(42*29.7)2دو رو29.70 * 42.00272,000
13.1000برگ A4 دوروتحریر 80 گرم کاغذ سفید کپی پرینت مشکی(21*29.7)1دو رو29.70 * 21.00140,000
14.1000برگ A5 دوروتحریر 80 گرم کاغذ سفید کپی پرینت مشکی (14.8*21)1دو رو21.00 * 14.8083,000
15.2000برگ A6 دو رو تحریر 80 گرم کاغذسفید کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)1دو رو10.50 * 14.8083,000
16.1000برگ A3 تحریر 70 گرم کاغذ رنگی دو رو کپی پرینت مشکی(42*29.7)2دو رو29.70 * 42.00245,000
17.1000برگ A4دورو تحریر 70 گرم کاغذ رنگی کپی پرینت مشکی(21*29.7)1دو رو29.70 * 21.00134,000
18.1000برگ A5دورو تحریر 70 گرم کاغذ رنگی کپی پرینت مشکی(14.8*21)1دو رو21.00 * 14.8080,000
19.2000برگ A6دورو تحریر 70 گرم کاغذ رنگی کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)1دو رو10.50 * 14.8080,000
20.1000برگ A4 دورو مقوا 160 g سفید کپی پرینت مشکی(21*29.7)2دو رو29.70 * 21.00390,000
21.1000برگ A5 دورو مقوا 160 g سفید کپی پرینت مشکی(14.8*21)2دو رو21.00 * 14.80220,000
22.2000برگ A6دو رو مقوای 160 g سفید کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)2دو رو10.50 * 14.80220,000
#نامتحویل (روز کاری)    چاپ        سایز (سانتی متر)      قیمت (تومان)       
1.30 بسته قبض 2 شماره 1 پرفراژ تک رنگ مشکی تحریر 80 گرم10یک رو9.90 * 21.00226,900
2.60 بسته قبض 2 شماره 1 پرفراژ تک رنگ مشکی تحریر 80 گرم10یک رو9.90 * 21.00378,200
3.90 بسته قبض 2 شماره 1 پرفراژ تک رنگ مشکی تحریر 80 گرم10یک رو9.90 * 21.00529,500
4.30 بسته قبض 3 شماره 2 پرفراژ تک رنگ مشکی تحریر 80 گرم10یک رو21.00 * 9.90253,600
5.60 بسته قبض 3 شماره 2 پرفراژ تک رنگ مشکی تحریر 80 گرم10یک رو9.90 * 21.00431,600
6.90 بسته قبض 3 شماره 2 پرفراژ تک رنگ مشکی تحریر 80 گرم10یک رو9.90 * 21.00609,600
7.60 بسته فاکتور1/3 A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (برک رو تحریر 80 گرم برگ زیر الوان 60 گرم)10یک رو9.90 * 21.00329,300
8.120 بسته فاکتور1/3 A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (برک رو تحریر 80 گرم برگ زیر الوان 60 گرم)10یک رو9.90 * 21.00565,100
9.180 بسته فاکتور1/3 A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (برک رو تحریر 80 گرم برگ زیر الوان 60 گرم)10یک رو9.90 * 21.00801,000
10.60 بسته فاکتور1/3 A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (برک رو تحریر 80 گرم برگ زیر الوان 60 گرم)10یک رو9.90 * 21.00445,000
11.120 بسته فاکتور1/3 A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (برک رو تحریر 80 گرم برگ زیر الوان 60 گرم)10یک رو21.00 * 9.90801,000
12.180 بسته فاکتور1/3 A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (برک رو تحریر 80 گرم برگ زیر الوان 60 گرم)10یک رو9.90 * 21.001,152,500
13.60 بسته فاکتور 1/3 A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10یک رو21.00 * 9.90471,700
14.120 بسته فاکتور 1/3 A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10یک رو9.90 * 21.00881,100
15.180 بسته فاکتور 1/3 A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10یک رو9.90 * 21.001,205,900
16.60 بسته فاکتور1/3 A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10یک رو9.90 * 21.00636,300
17.120 بسته فاکتور 1/3 A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10یک رو9.90 * 21.001,174,800
18.180 بسته فاکتور1/3 A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10یک رو21.00 * 9.901,606,400
#نامتحویل (روز کاری)چاپسایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1.1000عدد پاکت نامه (ملخی )کپی پرینت مشکی(11*22.5)3یک رو22.50 * 11.00170,000
2.1000عدد پاکت نامه (خشتی )کپی پرینت مشکی(11*16)3یک رو11.00 * 16.00170,000
3.500عدد پاکت نخودی A5 چاپ سیلک(14.5*21)10یک رو21.00 * 14.50265,000
4.500عدد پاکت نخودی A4 چاپ سیلک(21*29)10یک رو21.00 * 29.00290,000
5.500 عدد پاکت نخودی A3 چاپ سیلک (29*42)10یک رو29.00 * 42.00530,000
6.1000عدد پاکت نخودی A5 چاپ سیلک(14.5*21)10یک رو14.50 * 21.00495,000
7.1000عدد پاکت نخودی A4 چاپ سیلک(21*29)10یک رو29.00 * 21.00545,000
8.1000عدد پاکت نخودی A3 چاپ سیلک(29*42)10یک رو29.00 * 42.00980,000

شماره تماس: 07138390195 تلفن همراه: 09178138804

آدرس:شیراز، خیابان شمس تبریزی، نبش کوچه 10، چاپ سپیدفام

دانلود روزانه 10 طرح

با خرید یکی از اشتراک های زیر می توانید بطور نامحدود طرح بصورت رایگان دانلود نمایید

اشتراک یک روزه

5000 تومان

اشتراک یک هفتگی (7 روز)

10000 تومان

اشتراک شش ماهه (180روز)

15000 تومان