تعرفه خدمات

  • جهت جستجوی خدمات عنوان سفارش را انتخاب کنید، سپس از کلید ترکیبی Ctrl+F بر روی کیبورد استفاده کرده و نام خدمات را جستجو کنید
  • قیمت ها جهت همکاران گرامی می باشد
  • دقت فرمایید طریقه اجرای هر سفارش را از طریق لینک راهنما در روبروی هر عنوان بدقت مطالعه فرمایید
ردیفنام روز کاریچاپقیمت (تومان)قالب
1.سلفون براق یک رو (4.8*8.5)4یک رو60,000 
2.سلفون براق یک رو (4.8*8.5)8یک رو55000 
3.سلفون براق دو رو (4.8*8.5)3دو رو77,000 
4.سلفون براق دو رو (4.8*8.5)5دو رو72000 
5.سلفون براق دو رو (4.8*8.5)8دو رو67,000 
6.سلفون مات یک رو (4.8*8.5)4یک رو60000 
7.سلفون مات یک رو (4.8*8.5)8یک رو55,000 
8.سلفون مات دو رو (4.8*8.5)3دو رو77000 
9.سلفون مات دو رو (4.8*8.5)5دو رو72,000 
10.سلفون مات دو رو (4.8*8.5)8دو رو67000 
11.سلفون مات مخملی یک رو (4.8*8.5)10یک رو128,000 
12.سلفون مات مخملی دو رو (4.8*8.5)10دو رو138000 
13.کتان امباس یک رو (4.8*8.5)4یک رو97,000 
14.کتان امباس یک رو (4.8*8.5)8یک رو92000 
15.کتان امباس دو رو (4.8*8.5)4دو رو101,000 
16.کتان امباس دو رو (4.8*8.5)8دو رو96000 
17.گلاسه یک رو با روکش یووی (4.8*8.5)4یک رو59,000 
18.گلاسه یک رو با روکش یووی (4.8*8.5)8یک رو54000 
19.گلاسه دو رو با روکش یووی (4.8*8.5)4دو رو68,000 
20.گلاسه دو رو با روکش یووی (4.8*8.5)8دو رو63000 
21.گلاسه یک رو بدون روکش یووی (4.8*8.5)4یک رو60,500 
22.گلاسه یک رو بدون روکش یووی (4.8*8.5)8یک رو55500 
23.گلاسه دو رو بدون روکش یووی (4.8*8.5)4دو رو71,000 
24.گلاسه دو رو بدون روکش یووی (4.8*8.5)8دو رو66000 
25.کتان آلمان یک رو (4.8*8.5)5یک رو103,000 
26.کتان آلمان یک رو (4.8*8.5)8یک رو98000 
27.کتان آلمان دو رو (4.8*8.5)5دو رو108,000 
28.کتان آلمان دو رو (4.8*8.5)8دو رو103000 
29.سوسماری یک رو (4.8*8.5)13یک رو66,000 
30.سوسماری دو رو (4.8*8.5)13دو رو74000 
31.چرم دو رو (4.8*8.5)18دو رو70,000 
32.کارتی 300 گرم یک رو (4.8*8.5)18یک رو80000 
33.کارتی 300 گرم دو رو (4.8*8.5)18دو رو85,000 
34.سلفون مات دو رو قالب دار (طرح دلخواه )13دو رو102000 
35.مقوا پشت طوسی فیلتردار(4.8*8.5)13یک رو53,000 
36.مقوا پشت طوسی با قالب دلخواه فیلتردار(4.8*8.5)13یک رو93000 
#نامتحویل (روز کاری)    چاپ       سایز (سانتی متر)      قیمت (تومان)           
1.سلفون براق دو رو دور گرد(500 عددی)(6*9)5دو رو9.00 * 6.0083,000
2.سلفون براق دو رو دور گرد(500 عددی)(6*9)8دو رو9.00 * 6.0075,000
3.سلفون براق دو رو دور گرد(1000عددی)(6*9)3دو رو9.00 * 6.00115,000
4.سلفون براق دو رو دور گرد(1000 عددی)(6*9)5دو رو9.00 * 6.00105,000
5.سلفون براق دو رو دور گرد(1000 عددی)(6*9)8دو رو9.00 * 6.0095,000
6.سلفون مات دو رو دور گرد(500 عددی)(6*9)5دو رو9.00 * 6.0087,000
7.سلفون مات دو رو دور گرد(500 عددی)(6*9)8دو رو9.00 * 6.0080,000
8.سلفون مات دو رو دور گرد(1000 عددی)(6*9)3دو رو9.00 * 6.00110,000
9.سلفون مات دو رو دور گرد(1000 عددی)(6*9)5دو رو9.00 * 6.00103,000
10.سلفون مات دو رو دور گرد(1000 عددی)(6*9)8دو رو9.00 * 6.0095,000
11.سلفون مات دو رو دور گرد با یووی موضعی(1000 عددی)(6*9)13دو رو9.00 * 6.00130,000
12.سلفون مات دو رو دور گرد طلا کوب (1000 عددی)(6*9)13دو رو9.00 * 6.00223,000
13.سلفون مات مخملی دو رو دور گرد(1000 عددی)(6*9)10دو رو9.00 * 6.00200,000
14.سلفون مات مخملی دو رو دور گرد با یووی موضعی(1000 عددی)(6*9)13دو رو9.00 * 6.00220,000
15.سلفون مات مخملی دو رو دور گرد با طلاکوب(1000 عددی)(6*9)13دو رو9.00 * 6.00312,000
16.سلفون مات پروانه ای دو رو (6*9)13دو رو9.00 * 6.00121,000
17.کارت چرم دو رو دور گرد (6*9)18دو رو9.00 * 6.00110,000
18.کتان امباس دو رو دور گرد (6*9)10دو رو9.00 * 6.00120,000
19.کارتی 300 گرم دو رو دور گرد (6*9)18دو رو9.00 * 6.00121,000
20.کرافت 300گرم دورگرد(1000عددی)(9*6)18دو رو9.00 * 6.00132,000
21.گلاسه با روکش یووی دورگرد(9*6)10دو رو9.00 * 6.0095,000
22.لمینت براق دو رو دور گرد (500 عددی )(6*9)5دو رو9.00 * 6.00130,000
23.لمینت براق دو رو دور گرد (500 عددی )(6*9)8دو رو9.00 * 6.00122,000
24.لمینت براق دو رو دور گرد (1000 عددی )(6*9)3دو رو9.00 * 6.00183,000
25.لمینت براق دو رو دور گرد (1000 عددی )(6*9)5دو رو9.00 * 6.00174,000
26.لمینت براق دو رو دور گرد (1000 عددی )(6*9)10دو رو9.00 * 6.00167,000
27.لمینت براق طرح موج دو رو دو لب گرد (1000 عددی )(6*9)13دو رو9.00 * 6.00167,000
28.لمینت براق ویزیتی دو رو دور گرد (1000 عددی )(4.8*8.5)13دو رو8.50 * 4.80131,000
29.لمینت براق مربع دو رو دور گرد (1000 عددی )(5.5*5.5)13دو رو5.50 * 5.50120,000
30.لمینت مات دو رو دور گرد (500 عددی )(6*9)5دو رو9.00 * 6.00176,000
31.لمینت مات دو رو دور گرد (500 عددی )(6*9)8دو رو9.00 * 6.00168,000
32.لمینت مات دو رو دور گرد (1000عددی )(6*9)3دو رو9.00 * 6.00244,000
33.لمینت مات دو رو دور گرد (1000عددی )(6*9)5دو رو9.00 * 6.00247,000
34.لمینت مات دو رو دور گرد (1000عددی )(6*9)10دو رو9.00 * 6.00230,000
35.لمینت مات طرح موج دو رو دو لب گرد (1000 عددی )(6*9)13دو رو9.00 * 6.00230,000
36.لمینت مات مربع دو رو دور گرد (1000 عددی )(5.5*5.5)13دو رو5.50 * 5.50137,000
37.لمینت مات ویزیتی دو رو دور گرد (1000 عددی )(4.8*8.5)13دو رو8.50 * 4.80181,000
38.لمینت برجسته دو رو دورگرد (1000 عددی )(6*9)6دو رو9.00 * 6.00164,000
39.لمینت برجسته دو رو دورگرد (1000 عددی )(6*9)10دو رو9.00 * 6.00156,000
40.لمینت برجسته ویزیتی دو رو دورگرد فوری(1000 عددی )(4.8*8.5)6دو رو8.50 * 4.80137,000
41.لمینت برجسته ویزیتی دو رو دورگرد (1000 عددی )(4.8*8.5)10دو رو8.50 * 4.80130,000
42.لمینت برجسته کوچک دو رو دورگرد فوری (1000 عددی )(5.6*5.9)6دو رو5.90 * 5.60126,000
43.لمینت برجسته کوچک دو رو دورگرد (1000 عددی )(5.6*5.9)10دو رو5.90 * 5.60120,000
44.لمینت برجسته و طلا کوب دو رو دورگرد (1000 عددی )(6*9)13دو رو9.00 * 6.00233,000
45.لمینت طلا کوب دو رو دورگرد (1000 عددی )(6*9)13دو رو6.00 * 9.00233,000
46.لمینت طلا کوب کوچک دو رو دورگرد (1000 عددی )(5.6*5.9)13دو رو5.90 * 5.60183,000
47.لمینت طلا کوب و برجسته کوچک دو رو دورگرد (1000 عددی )(5.6*5.9)13دو رو5.90 * 5.60183,000
48.لمینت برجسته مخملی دو رو دورگرد (1000 عددی )(6*9)13دو رو9.00 * 6.00246,000
49.لمینت برجسته مخملی کوچک دو رو دورگرد (1000 عددی )(5.6*5.9)13دو رو5.90 * 5.60189,000
50.لمینت طلا کارت براق دو رو دورگرد (1000 عددی )(6*9)13دو رو6.00 * 9.00278,000
51.لمینت طلا کارت مات دو رو دورگرد (1000 عددی )(6*9)13دو رو6.00 * 9.00335,000
52.لمینت کتان امباس دورو دور گرد (6*9)20دو رو9.00 * 6.00216,000
#نامتحویل (روزکاری)         چاپ                     

سایز(سانتی متر)

قیمت(تومان)    
1.لیبل با روکش یووی (4.8*8.5)3یک رو80,000
2.لیبل با روکش یووی (4.8*8.5)5یک رو75,000
3.لیبل با روکش یووی (4.8*8.5)8یک رو67,000
4.لیبل با روکش سلفون براق (4.8*8.5)5یک رو75,000
5.لیبل با روکش سلفون براق (4.8*8.5)8یک رو70,000
6.لیبل بدون روکش یووی (4.8*8.5)5یک رو75,000
7.لیبل بدون روکش یووی (4.8*8.5)10یک رو75,000
8.لیبل فیلتردار (4.8*8.5)8یک رو75,000
9.لیبل فیلتردار (4.8*8.5)5یک رو80,000
10.لیبل با روکش سلفون مات (4.8*8.5)15یک رو80,000
11.لیبل با روکش سلفون مات و طلاکوب (4.8*8.5)15یک رو125,000
12.لیبل متالایز (4.8*8.5)29یک رو345,000
13.لیبل شیشه ای خوانا با زمینه بی رنگ(روی شیشه چسبانده میشود و قسمت سفید بی رنگ میشود) (شماره 2 راهنما)(4.8*8.5)8یک رو285,000
14.لیبل شیشه ای ناخوانا با زمینه رنگی(از داخل شیشه چسبانده میشود) (شماره 1 راهنما)(4.8*8.5)8یک رو285,000
15.لیبل شیشه ای ناخوانا با زمینه بی رنگ(از داخل شیشه چسبانده میشود)(شماره 3 راهنما) (4.8*8.5)8یک رو285,000
16.لیبل یووی با نیم تیغ13یک رو110,000
#نامتحویل (روکاری)     چاپ           سایز (سانتی   متر)           قیمت (تومان)      
1.10 بسته فاکتور a4 دو نسخه(برگ رو تحریر80گرم برگ زیر الوان 70گرم5یک رو21.00 * 29.70153,000
2.10 بسته فاکتور a5 دو نسخه(برگ رو تحریر80گرم برگ زیر الوان 70گرم 5یک رو14.80 * 21.0095,000
3.20 بسته فاکتور a6 دو نسخه(برگ رو تحریر80گرم برگ زیر الوان 70گرم 5یک رو14.80 * 10.50120,000
4.10 بسته فاکتور کاربن دار a4 دو نسخه کپی پرینت مشکی5یک رو21.00 * 29.70220,000
5.10 بسته فاکتور کاربن دار a5 دو نسخه کپی پرینت مشکی5یک رو14.80 * 21.00132,000
6.20 بسته فاکتور کاربن دار a6 دو نسخه کپی پرینت مشکی5یک رو14.80 * 10.50158,000
7.10 بسته فاکتور a4 سه نسخه(برگ رو تحریر80گرم برگ زیر الوان 70گرم کپی پرینت مشکی5یک رو21.00 * 29.70245,000
8.10 بسته فاکتور a5 سه نسخه(برگ رو تحریر80گرم برگ زیر الوان 70گرم کپی پرینت مشکی5یک رو14.80 * 21.00153,000
9.20 بسته فاکتور a6 سه نسخه(برگ رو تحریر80گرم برگ زیر الوان 70گرم کپی پرینت مشکی5یک رو14.80 * 10.50190,000
10.10 بسته فاکتور کاربن دار a4 سه نسخه کپی پرینت مشکی5یک رو21.00 * 29.70329,000
11.10 بسته فاکتور کاربن دار a5 سه نسخه(فوری)کپی پرینت مشکی5یک رو14.80 * 21.00193,000
12.20 بسته فاکتور کاربن دار a6 سه نسخه(فوری)کپی پرینت مشکی5یک رو14.80 * 10.50231,000
13.10 بسته فاکتور a4 چهار نسخه(برگ رو تحریر80گرم برگ زیر الوان 80گرم)(فوری)کپی پرینت مشکی5یک رو21.00 * 29.70316,000
14.10 بسته فاکتور a5 چهار نسخه(برگ رو تحریر80گرم برگ زیر الوان 80گرم)(فوری)کپی پرینت مشکی5یک رو14.80 * 21.00189,000
15.20 بسته فاکتور a6 چهار نسخه(برگ رو تحریر80گرم برگ زیر الوان 80گرم)(فوری)کپی پرینت مشکی5یک رو14.80 * 10.50239,000
16.10 بسته فاکتور کاربن دار a4 چهار نسخه(فوری)کپی پرینت مشکی5یک رو21.00 * 29.70429,000
17.10 بسته فاکتور کاربن دار a5 چهار نسخه(فوری)کپی پرینت مشکی5یک رو14.80 * 21.00245,000
18.20 بسته فاکتور کاربن دار a6 چهار نسخه(فوری)کپی پرینت مشکی5یک رو14.80 * 10.50296,000
19.20 بسته فاکتور b6 دو نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )کپی پرینت مشکی5یک رو12.00 * 17.00179,000
20.20 بسته فاکتور b6 سه نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )کپی پرینت مشکی5یک رو17.00 * 12.00273,000
21.20 بسته فاکتور b6 چهار نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )کپی پرینت مشکی5یک رو12.00 * 17.00357,000
22.20 بسته فاکتور کاربن دار b6 دو نسخه کپی پرینت مشکی5یک رو12.00 * 17.00235,000
23.20 بسته فاکتور کاربن دار b6 سه نسخه کپی پرینت مشکی5یک رو17.00 * 12.00357,000
24.20 بسته فاکتور کاربن دار b6 چهار نسخه کپی پرینت مشکی5یک رو17.00 * 12.00470,000
25.10 بسته فاکتور A3 دو نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )کپی پرینت مشکی5یک رو42.00 * 29.70295,000
26.10 بسته فاکتور A3 سه نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )کپی پرینت مشکی5یک رو42.00 * 29.70442,000
27.10 بسته فاکتور A4 تحریر 80 گرم تک نسخه کپی پرینت مشکی5یک رو29.70 * 21.00155,000
28.10 بسته فاکتور A4 دو نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )کپی پرینت مشکی4یک رو29.70 * 21.00155,000
29.10 بسته فاکتور A4 سه نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )کپی پرینت مشکی4یک رو29.70 * 21.00235,000
30.10 بسته فاکتور A4 چهار نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )کپی پرینت مشکی4یک رو21.00 * 29.70306,000
31.10 بسته فاکتور A5 تحریر 80 گرم تک نسخه کپی پرینت مشکی4یک رو21.00 * 14.80104,000
32.10 بسته فاکتور A5 دو نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )کپی پرینت مشکی4یک رو21.00 * 14.80104,000
33.10 بسته فاکتور A5 سه نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )کپی پرینت مشکی4یک رو21.00 * 14.80143,000
34.10 بسته فاکتور A5 چهار نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )کپی پرینت مشکی4یک رو14.80 * 21.00179,000
35.20 بسته فاکتور A6 تحریر 80 گرم تک نسخه کپی پرینت مشکی (10.5*14.8)5یک رو10.50 * 14.80120,000
36.20 بسته فاکتور A6 دو نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )کپی پرینت مشکی5یک رو10.50 * 14.80120,000
37.20 بسته فاکتور A6 سه نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )کپی پرینت مشکی5یک رو10.50 * 14.80180,000
38.20 بسته فاکتور A6 چهار نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )کپی پرینت مشکی5یک رو14.80 * 10.50229,000
39.10 بسته فاکتور B5 تحریر 80 گرم تک نسخه کپی پرینت مشکی(17*24)5یک رو17.00 * 24.00155,000
40.10 بسته فاکتور b5 دو نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )کپی پرینت مشکی(24*17)5یک رو24.00 * 17.00155,000
41.10 بسته فاکتور b5 سه نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )کپی پرینت مشکی(24*17)4یک رو24.00 * 17.00235,000
42.15 بسته فاکتور A4 1-3 دو نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )کپی پرینت مشکی(9.5*21)5یک رو9.50 * 21.00107,000
43.15 بسته فاکتور A4 1-3 سه نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان80گرم )کپی پرینت مشکی(9.5*21)5یک رو9.50 * 21.00161,000
44.10 بسته فاکتور کاربن دار A4 دو نسخه کپی پرینت مشکی4یک رو29.70 * 21.00210,000
45.10 بسته فاکتور کاربن دار A4 سه نسخه کپی پرینت مشکی4یک رو29.70 * 21.00319,000
46.10 بسته فاکتور کاربن دار A4 چهار نسخه کپی پرینت مشکی4یک رو21.00 * 29.70419,000
47.10 بسته فاکتور کاربن دار A5 دو نسخه کپی پرینت مشکی4یک رو21.00 * 14.80122,000
48.10 بسته فاکتور کاربن دار A5 سه نسخه کپی پرینت مشکی4یک رو21.00 * 14.80183,000
49.10 بسته فاکتور کاربن دار A5 چهار نسخه کپی پرینت مشکی4یک رو21.00 * 14.80235,000
50.20 بسته فاکتور A6 کاربن دار دو نسخه کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)4یک رو10.50 * 14.80148,000
51.20بسته فاکتور A6کاربن دار سه نسخه کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)4یک رو10.50 * 14.80221,000
52.20 بسته فاکتور A6 کاربن دار چهار نسخه کپی پرینت مشکی4یک رو14.80 * 10.50286,000
53.10بسته فاکتور کاربن دار b5 دو نسخه کپی پرینت مشکی(24*17)4یک رو24.00 * 17.00210,000
54.10بسته فاکتور سه نسخه کاربن دار b5 کپی پرینت مشکی(24*17)4یک رو24.00 * 17.00319,000
55.10 بسته قبض A4 با 2 شماره 1 پرفراژ کپی پرینت مشکی5یک رو29.70 * 21.00156,000
56.10 بسته قبض A4 با 3 شماره 2 پرفراژ کپی پرینت مشکی5یک رو29.70 * 21.00165,000
57.10 بسته قبض A5 با 2 شماره 1 پرفراژ کپی پرینت مشکی5یک رو21.00 * 14.8097,000
58.10 بسته قبض A5 با 3 شماره 2 پرفراژ کپی پرینت مشکی5یک رو14.80 * 21.00106,000
59.20 بسته قبض A6 با 2 شماره 1 پرفراژ کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)5یک رو14.80 * 10.50125,000
60.10 بسته قبض 2 شماره 1 پرفراژ سایزکپی پرینت مشکی(10.5*29.7)5یک رو10.50 * 29.7097,000
61.10 بسته قبض 3 شماره 2 پرفراژ سایزکپی پرینت مشکی(10.5*29.7)5یک رو10.50 * 29.70106,000
62.15 بسته فاکتور 3-1 A4 تحریر 80گرم تک نسخه کپی پرینت مشکی(9.5*21)5یک رو9.50 * 21.00107,000
63.15بسته قبض 3-1 A4 با 2 شماره 1 پرفراژ کپی پرینت مشکی(9.5*21)5یک رو9.50 * 21.00111,000
64.15 بسته قبض 3-1 A4 با 3 شماره 2 پرفراژ کپی پرینت مشکی(9.5*21)5یک رو21.00 * 9.50125,000
65.15بسته فاکتور 3-1 A4 دو نسخه کاربن دار کپی پرینت مشکی(9.5*21)5یک رو9.50 * 21.00135,000
66.15بسته فاکتور 3-1 A4 سه نسخه کاربن دار کپی پرینت مشکی(9.5*21)5یک رو9.50 * 21.00202,000
#نامتحویل (روز کاری) چاپ    سایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1.1000 برگ A3 تحریر80 gr کاغذ سفیدکپی پرینت مشکی(42*29.7)1یک رو42.00 * 29.70232,000
2.1000 برگ A4 تحریر80 gr کاغذ سفیدکپی پرینت مشکی(21*29.7)1یک رو29.70 * 21.00117,000
3.1000 برگ A5 تحریر 80 gr کاغذ سفید کپی پرینت مشکی(14.8*21)1یک رو14.80 * 21.0068,000
4.2000 برگ A6 تحریر 80 gr کاغذ سفید کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)1یک رو10.50 * 14.8068,000
5.1000برگ A3 تحریر 70 گرم کاغذ رنگی کپی پرینت مشکی(42*29.7)1یک رو29.70 * 42.00220,000
6.1000برگ A4 تحریر 70 گرم کاغذ رنگی کپی پرینت مشکی(21*29.7)1یک رو29.70 * 21.00110,000
7.1000برگ A5 تحریر 70 گرم کاغذ رنگی کپی پرینت مشکی(14.8*21)1یک رو14.80 * 21.0063,000
8.2000برگ A6 تحریر 70 گرم کاغذ رنگی کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)1یک رو10.50 * 14.8063,000
9.1000برگ A4 یکرو مقوا 160 g سفید کپی پرینت مشکی(21*29.7)2یک رو29.70 * 21.00370,000
10.1000برگ A5 یکرو مقوا 160 g سفید کپی پرینت مشکی(14.8*21)2یک رو21.00 * 14.80200,000
11.2000برگ A6یک رو مقوای 160 g سفید کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)2یک رو10.50 * 14.80200,000
12.1000 برگ A3 تحریر80 gr کاغذ سفید دو رو کپی پرینت مشکی(42*29.7)2دو رو29.70 * 42.00272,000
13.1000برگ A4 دوروتحریر 80 گرم کاغذ سفید کپی پرینت مشکی(21*29.7)1دو رو29.70 * 21.00140,000
14.1000برگ A5 دوروتحریر 80 گرم کاغذ سفید کپی پرینت مشکی (14.8*21)1دو رو21.00 * 14.8083,000
15.2000برگ A6 دو رو تحریر 80 گرم کاغذسفید کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)1دو رو10.50 * 14.8083,000
16.1000برگ A3 تحریر 70 گرم کاغذ رنگی دو رو کپی پرینت مشکی(42*29.7)2دو رو29.70 * 42.00245,000
17.1000برگ A4دورو تحریر 70 گرم کاغذ رنگی کپی پرینت مشکی(21*29.7)1دو رو29.70 * 21.00134,000
18.1000برگ A5دورو تحریر 70 گرم کاغذ رنگی کپی پرینت مشکی(14.8*21)1دو رو21.00 * 14.8080,000
19.2000برگ A6دورو تحریر 70 گرم کاغذ رنگی کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)1دو رو10.50 * 14.8080,000
20.1000برگ A4 دورو مقوا 160 g سفید کپی پرینت مشکی(21*29.7)2دو رو29.70 * 21.00390,000
21.1000برگ A5 دورو مقوا 160 g سفید کپی پرینت مشکی(14.8*21)2دو رو21.00 * 14.80220,000
22.2000برگ A6دو رو مقوای 160 g سفید کپی پرینت مشکی(10.5*14.8)2دو رو10.50 * 14.80220,000
#نامتحویل (روز کاری)    چاپ        سایز (سانتی متر)      قیمت (تومان)       
1.30 بسته قبض 2 شماره 1 پرفراژ تک رنگ مشکی تحریر 80 گرم10یک رو9.90 * 21.00226,900
2.60 بسته قبض 2 شماره 1 پرفراژ تک رنگ مشکی تحریر 80 گرم10یک رو9.90 * 21.00378,200
3.90 بسته قبض 2 شماره 1 پرفراژ تک رنگ مشکی تحریر 80 گرم10یک رو9.90 * 21.00529,500
4.30 بسته قبض 3 شماره 2 پرفراژ تک رنگ مشکی تحریر 80 گرم10یک رو21.00 * 9.90253,600
5.60 بسته قبض 3 شماره 2 پرفراژ تک رنگ مشکی تحریر 80 گرم10یک رو9.90 * 21.00431,600
6.90 بسته قبض 3 شماره 2 پرفراژ تک رنگ مشکی تحریر 80 گرم10یک رو9.90 * 21.00609,600
7.60 بسته فاکتور1/3 A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (برک رو تحریر 80 گرم برگ زیر الوان 60 گرم)10یک رو9.90 * 21.00329,300
8.120 بسته فاکتور1/3 A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (برک رو تحریر 80 گرم برگ زیر الوان 60 گرم)10یک رو9.90 * 21.00565,100
9.180 بسته فاکتور1/3 A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (برک رو تحریر 80 گرم برگ زیر الوان 60 گرم)10یک رو9.90 * 21.00801,000
10.60 بسته فاکتور1/3 A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (برک رو تحریر 80 گرم برگ زیر الوان 60 گرم)10یک رو9.90 * 21.00445,000
11.120 بسته فاکتور1/3 A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (برک رو تحریر 80 گرم برگ زیر الوان 60 گرم)10یک رو21.00 * 9.90801,000
12.180 بسته فاکتور1/3 A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (برک رو تحریر 80 گرم برگ زیر الوان 60 گرم)10یک رو9.90 * 21.001,152,500
13.60 بسته فاکتور 1/3 A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10یک رو21.00 * 9.90471,700
14.120 بسته فاکتور 1/3 A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10یک رو9.90 * 21.00881,100
15.180 بسته فاکتور 1/3 A4 دو نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10یک رو9.90 * 21.001,205,900
16.60 بسته فاکتور1/3 A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10یک رو9.90 * 21.00636,300
17.120 بسته فاکتور 1/3 A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10یک رو9.90 * 21.001,174,800
18.180 بسته فاکتور1/3 A4 سه نسخه تک رنگ مشکی (کاربن دار)10یک رو21.00 * 9.901,606,400
#نامتحویل (روز کاری)چاپسایز (سانتی متر)قیمت (تومان)
1.1000عدد پاکت نامه (ملخی )کپی پرینت مشکی(11*22.5)3یک رو22.50 * 11.00170,000
2.1000عدد پاکت نامه (خشتی )کپی پرینت مشکی(11*16)3یک رو11.00 * 16.00170,000
3.500عدد پاکت نخودی A5 چاپ سیلک(14.5*21)10یک رو21.00 * 14.50265,000
4.500عدد پاکت نخودی A4 چاپ سیلک(21*29)10یک رو21.00 * 29.00290,000
5.500 عدد پاکت نخودی A3 چاپ سیلک (29*42)10یک رو29.00 * 42.00530,000
6.1000عدد پاکت نخودی A5 چاپ سیلک(14.5*21)10یک رو14.50 * 21.00495,000
7.1000عدد پاکت نخودی A4 چاپ سیلک(21*29)10یک رو29.00 * 21.00545,000
8.1000عدد پاکت نخودی A3 چاپ سیلک(29*42)10یک رو29.00 * 42.00980,000