حجم فایل های ارسالی نباید بیشتر از 50 مگابایت باشد

حداکثر فایل های ارسالی 10 عدد می باشد